42-11
Image is not available
کتاب «مواجهۀ روشنفکران ایرانی با دین و تصوف در بوتۀ نقد» منتشر شد

این کتاب به بررسی آثار روشنفکران ایرانی‌ای می پردازد که به‌صورت مستقیم نقدهایی به دین و تصوف وارد کرده‌اند. ازاین‌رو، کتاب مکتوبات کمال‌الدوله از آخوندزاده، کتاب‌های عقلا برخلاف عقل و تخت پولاد از علی دشتی، کتاب‌های صوفی‌گری و در پیرامون اسلام از احمد کسروی و کتاب ملاحظات فلسفی در دین، علم و تفکر از آرامش دوستدار مورد بررسی قرار می‌گیرند.

problemofevilinliterature
Image is not available
کتاب « بررسی مسئلۀ شر در آثار ادبی» منتشر شد

در این کتاب، مقالاتی که به بررسی مسئلۀ شر در آثار ادیبانی همچون داستایوفسکی، آلبر کامو، هرمان ملویل به فارسی برگردانده شده‌اند.

argument against God
Image is not available

مرداد 1399

ترجمه کتاب «بهترین برهان علیه خداوند» نوشته گراهام آپی منتشر شد

در این کتاب، گراهام اپی، به بررسی تطبیقی طبیعت گرایی و خداباوری می پردازد.

problem of evil book 2
Image is not available

فروردین 1399

کتاب «مسئله‌ی شر: برگزیده مقالاتی در فلسفه‌ی تحلیلی» منتشر شد

در این کتاب 18 مقاله ترجمه شده و تألیفی به ویراستاری زهیر باقری نوع‌پرست جمع آوری شده است.

book_poe
Image is not available
کتاب «پانوشت‌هایی فلسفی بر ترانه‌های خیام»

این کتاب شامل یک مقدمه و شش فصل است و به بررسی اشعار خیام در رابطه با خداباوری، انواعِ ندانم‌انگاریِ خیام، خداناباوریِ خیام، علم‌گرایی و طبیعت‌گرایی در خیام، لذت‌گرایی و مرگ در اشعار او می‌پردازد. برای تهیۀ کتاب به کانال تلگرامی فلسفه مراجعه کنید

concept
Image is not available
كتاب «معجزهٔ خداباوری» اثر جی.ال.مکی به زبان فارسی

کتاب معجزهٔ خداباوری، اثر جی. ال. مکی، از مهم‌ترین کتاب‌هایی است که در سنت فلسفهٔ تحلیلی، به بحث دربارهٔ وجود خداوند می‌پردازد. در این کتاب، مکی به بررسی استدلال‌هایی که در دفاع یا رد خدا طرح شده‌، می‌پردازد و با دقت و ظرافتی که مشخصهٔ یک اثر برجسته در فلسفهٔ تحلیلی است، بحث‌های متفاوتی را که دربارهٔ خدا مطرح شده بررسی می‌کند.

previous arrow
next arrow