42-11
Image is not available
کتاب «مسئله رنج و معنای زندگی در ترانه‌های خیام»

دنیایی که در آن خدایی وجود ندارد، دنیایی است که در آن معنای کیهانی وجود ندارد و زندگی بشر از منظر کیهانی بی‌معناست. زندگی در چنین دنیایی با رنجی اساسی همراه است و این وجه از رنج نیز در ترانه‌های خیام طرح شده و در این کتاب به این وجه از رنج، یعنی بی‌معنایی زندگی در جهان بدون خدا، پرداخته‌ شده است.

problemofevilinliterature
Image is not available
کتاب « بررسی مسئلۀ شر در آثار ادبی» منتشر شد

در این کتاب، مقالاتی که به بررسی مسئلۀ شر در آثار ادیبانی همچون داستایوفسکی، آلبر کامو، هرمان ملویل به فارسی برگردانده شده‌اند.

argument against God
Image is not available

مرداد 1399

ترجمه کتاب «بهترین برهان علیه خداوند» نوشته گراهام آپی منتشر شد

در این کتاب، گراهام اپی، به بررسی تطبیقی طبیعت گرایی و خداباوری می پردازد.

problem of evil book 2
Image is not available

شهریور 1402

درسگفتار خداناباوری: استدلال‌های فیلسوفان تحلیلی علیه وجود خداوند

در این درسگفتار با تدریس دکتر زهیر باقری نوع پرست استدلال‌های فیلسوفان تحلیلی علیه وجود خداوند طرح و بررسی می‌شود

در ۱۰ جلسه نخست این درسگفتار به استدلال‌هایی می‌پردازیم که سعی دارند نشان دهند وجود خداوند غیرممکن است

book_poe
Image is not available
کتاب «پانوشت‌هایی فلسفی بر ترانه‌های خیام»

این کتاب شامل یک مقدمه و شش فصل است و به بررسی اشعار خیام در رابطه با خداباوری، انواعِ ندانم‌انگاریِ خیام، خداناباوریِ خیام، علم‌گرایی و طبیعت‌گرایی در خیام، لذت‌گرایی و مرگ در اشعار او می‌پردازد. برای تهیۀ کتاب به کانال تلگرامی فلسفه مراجعه کنید

concept
Image is not available
كتاب «معجزهٔ خداباوری» اثر جی.ال.مکی به زبان فارسی

کتاب معجزهٔ خداباوری، اثر جی. ال. مکی، از مهم‌ترین کتاب‌هایی است که در سنت فلسفهٔ تحلیلی، به بحث دربارهٔ وجود خداوند می‌پردازد. در این کتاب، مکی به بررسی استدلال‌هایی که در دفاع یا رد خدا طرح شده‌، می‌پردازد و با دقت و ظرافتی که مشخصهٔ یک اثر برجسته در فلسفهٔ تحلیلی است، بحث‌های متفاوتی را که دربارهٔ خدا مطرح شده بررسی می‌کند.

previous arrow
next arrow