Image is not available
شماره 8 مجله 42 منتشر شد
Image is not available
آیا خداوند عادل است؟
مناظره در برنامه تابو، رادیو فردا
previous arrow
next arrow
Slider

پیرامون مرگ: پانوشتی بر اپیکور

نوشته زهیر باقری نوع‌پرست

مرگ پیرامون ماست، افرادی که با آنها زندگی می‌کنیم یا مرده‌اند یا خواهند مرد. خود ما هم خواهیم مرد.  چگونه نگرشی باید به مرگ داشته باشیم؟ آیا مرگ رویدادی در زندگی است یا پایانی بر زندگی است؟ پس از مرگ، آیا حیات دیگری خواهیم داشت؟

آیا مرگ ترسناک است؟ چرا از مرگ می‌ترسیم؟ از مردن می‌ترسیم یا از مرگ؟ آیا میرا بودن بد است؟ آیا مرگ بد است؟ اگر مرگ بد نیست چرا در خودکشی یا دیگرکشی درنگ کنیم؟

 

میراث اخلاقی مارکسیسم 

نوشته ریموند گویس

برگردان زهیر باقری نوع‌پرست

حال که مارکسیسم مرده است، می‌توان پرسید میراث آن چیست؟ یکی از میراث‌های قابل بررسی مارکسیسم، میراث اخلاقی آن است. طرح ایده‌ی «میراث اخلاقی مارکسیسم» بسیاری را به یاد جنایات استالین، مائو، پل پوت و دیگر جانیانِ مارکسیست خواهد انداخت. ریموند گویس ولی در این نوشته بدین ابعاد نمی‌پردازد، ابعادی که به شکلی جامع توسط دیگران طرح و بررسی شده به شکلی که آگاهی همگانی خوبی هم پیرامون آن شکل گرفته است. در عوض او به جنبه‌های «مثبت» میراث اخلاقی مارکسیسم می‌پردازد. این جنبه‌ها از منظر فلسفه اخلاق و امر هنجاری که در بررسی‌های تاریخی نیز معمولا نادیده گرفته می‌شوند، حائز اهمیت‌اند.

مارکس، فایده و حق 

نوشته مایکل گرین

برگردان زهیر باقری نوع‌پرست

در «نقد برنامه گوتا»، مارکس اصول جوامع کمونیستی و سوسیالیستی را ترسیم می‌کند. طرح مختصر او پرسش‌های بی‌شماری در رابطه با ۱) اصول جامعه سوسیالیستی ۲) نیاز برای گذار از سوسیالیسم به کمونیسم و ۳) اصول جامعه کمونیستی باقی گذاشته است. در رابطه با پرسش آخر، نویسندگان متفاوت، ارزش‌ها یا مجموعه‌ای از ارزش‌های متفاوت را به عنوان ارزش اصلی در جامعه کمونیستی مورد بررسی قرار داده‌اند. با این حال هیچ یک از این نویسنده‌ها مشخص نمی‌کنند مارکس چگونه این ارزش‌ها را از اصول اولیه در جامعه کمونیستی برمی‌گیرد. آنچه مورد نیاز است بازسازی استدلالی است که معنای اصول سوسیالیسم یا کمونیسم را روشن ‌سازد. 

Close Menu