ترجمه کتاب «بهترین برهان علیه خداوند» نوشته گراهام آپی منتشر شد

 

دانلود PDF کتاب «بهترین برهان علیه خداوند»

در زبان فارسی با فقر منابع فلسفی در بحث خداباوری و خداناباوری مواجهیم و این خلأ بزرگ پژوهشی است. اما این فقر به شکل عادلانه‌ای توزیع  نشده است. افرادی که در ایران به پژوهش در رابطه با مفهوم خداوند مشغول‌اند و یا به این موضوع علاقمندند، با رژیم مطالعاتی یک‌طرفه‌ای مواجه‌اند که در آن تنها سخنان یک سوی بحث شنیده می‌شود. پژوهشگران آثار الوین پلانتینگا[1]، ریچارد سوئین‌برن[2]، جان لنکس[3] و دیگر خداباوران مسیحی را به‌زبان فارسی در اختیار دارند ولی آثار جی.ال.مکی[4]، گراهام آپی، نیکلاس اوریت[5]، کای نیلسن[6] و دیگر منتقدان را در اختیار ندارند. گذشته از این مسئله، آثاری که به دفاع از «خداباوری» می‌پردازند و به زبان فارسی برگردانده شده‌اند بر پندار یهودی-مسیحی از خداوند استوارند و نقد نشدن این آثار می‌تواند منجر به درآمیختن پندارهای اسلامی و یهودی-مسیحی از خداوند شود.

اگر «خداوند» را به‌عنوان موضوع پژوهش خود برگزیده‌ایم نباید به هیچ اثری به دلیل موضع‌گیریش بی‌اعتنا باشیم. در نتیجه اگر موضوع پژوهش من «خداوند» است، نباید تنها به خواندن آثاری که با موضع من در توافق هستند، موضع من خداباوری یا خداناباوری یا ندانم‌گرایی باشد، بسنده کنم. کتاب «بهترین برهان علیه خداوند» اثر گراهام آپی، فیلسوف تحلیلی، که ترجمه کرده‌ام و در ادامه می‌آید، از جمله آثار درخور توجهی است که در آن نویسنده به بررسی تطبیقی خداباوری و طبیعت‌گرایی می‌پردازد و سعی دارد برتری‌های این دو نگرش را در تبیین مسائل مختلف بررسی کند. در به‌کارگیری نقدهای گراهام آپی یا هر فیلسوف دیگری در بحث بر سر «خداباوری» باید توجه داشت که با توجه به تعریف مشخص آپی یا هر فیلسوف دیگری از خداوند ممکن است نقدهای آنها متوجه دینی مشخص نشود و یا محدود به دینی مشخص شود و یا اصلاً متوجه هیچ دینی نباشد و تنها متوجه صورت‌بندی فیلسوفان خداباور از خداوند باشد. در واقع هر نقدی به خداباوری و هر دفاعی از خداباوری بر پندار مشخصی از خداوند استوار است که همخوانی یا ناهمخوانی آن پندار با دینی مشخص نیازمند بررسی جداگانه‌ای است. بنابراین در صورتی که شخصی مایل است قوت نقدهای آپی بر دین مسیحیت، اسلام، یهودیت یا هر دین دیگری را بررسی کند باید نخست مشخص کند که آیا پندار آپی از خداوند با پندار خداوند در این ادیان همخوان است یا خیر.

[1] Alvin Plantinga

[2] Richard Swinburne

[3] John Lennox

[4] J. L. Mackie

[5] Nicholas Everitt

[6] Kai Nielsen

کتاب «بهترین برهان علیه خداوند» نوشته گراهام آپی توسط زهیر باقری نوع‌پرست به فارسی ترجمه شده است. 

دانلود PDF کتاب «بهترین برهان علیه خداوند»