کتاب «پانوشت‌هایی فلسفی بر ترانه‌های خیام»

برای دانلود کتاب اینجا (لینک دانلود) را کلیک کنید. 

 

نویسنده: زهیر باقری نوع‌‌پرست

طرح جلد: فرنوش فارمر

کتاب «پانوشت‌هایی فلسفی بر ترانه‌های خیام» شامل فصل‌های زیر است:

 

مقدمه

فصل اول: خداباوری

فصل دوم: انواعِ ندانم‌انگاریِ خیام

فصل سوم: خداناباوریِ خیام

فصل چهارم: علم‌گرایی و طبیعت‌گرایی

فصل پنجم: لذت‌گرایی

فصل ششم: مرگ