خداناباوری و ندانم‌گرایی: مدخل دانشنامه استنفورد

سه مفهوم خداباوری، خداناباوری و ندانم‌گرایی در هم تنیده‌اند و برای فهم دقیق‌تر هر یک از این سه به فهم آن دو مفهوم دیگر نیاز داریم. در این مدخل دانشنامه…

ادامه خواندن خداناباوری و ندانم‌گرایی: مدخل دانشنامه استنفورد

پذیرش «اراده‌ی آزاد» مستلزم پذیرش «خداناباوری» است؛ معرفی مقاله‌ی شلنبرگ

زهیر باقری نوع‌پرست فیلسوفان خداباور برای توجیه شرور اخلاقی -یعنی درد و رنج‌هایی که انسانی یا گروهی از انسانها بر دیگر انسانها تحمیل می‌کنند- معمولاً از «اراده‌ی آزاد» بهره می‌برند.…

ادامه خواندن پذیرش «اراده‌ی آزاد» مستلزم پذیرش «خداناباوری» است؛ معرفی مقاله‌ی شلنبرگ

نظامهای اخلاقی در گفتگوی شیخ و زن فاحشه

 شیخی به زنی فاحشه گفتا: مستی.هر لحظه به دام دگری پابستی؛گفتا؛ شیخا، هر آن‌چه گویی هستم،آیا تو چنان‌که می‌نمایی هستی؟در متن ناسزاهایی که به زبان فارسی بین افراد رد و…

ادامه خواندن نظامهای اخلاقی در گفتگوی شیخ و زن فاحشه

یادداشتی کوتاه درباره‌ی مرگ و خداوند در بوف کور

زهیر باقری نوع‌پرست داستان «بوف کور» با مقدمه‌ای آغاز می‌شود که در آن نویسنده به‌طور مختصر اشاره‌ می‌کند که چرا کتاب «بوف کور» را نوشته است. این مقدمه شباهت زیادی…

ادامه خواندن یادداشتی کوتاه درباره‌ی مرگ و خداوند در بوف کور

خیام آتئیست بود یا ندانم‌گرا؟

دانلود PDF «خیام آتئیست بود یا ندانم گرا؟» زهیر باقری نوع‌پرستبه نظر می‌رسد خیام در برخی از رباعی‌های خود وجود خداوند را زیر سؤال می‌برد و درعین‌حال در برابر پرسش‌‌هایی…

ادامه خواندن خیام آتئیست بود یا ندانم‌گرا؟

لذت، دریافتن دم و قانون هستی در جهان‌بینی خیام

زهیر باقری نوع‌پرست در رباعیات خیام، تغییر و تحولاتی را که در جهان رخ می‌دهد می‌توان در قالب تکرار یک رویداد تبیین کرد: ذرات و اتمها از حالتی و شکلی…

ادامه خواندن لذت، دریافتن دم و قانون هستی در جهان‌بینی خیام

یادداشتی بر سخنرانی داریوش شایگان در پیرامون خیام

 زهیر باقری نوع‌پرستداریوش شایگان در سخنرانی خود تحت عنوان «تأملی چند درباره‌ی نیچه، خیام و بازگشت ازلی»* به صورت مختصر به شباهت و تفاوت‌های ایده‌ی بازگشت ازلی نزد خیام و…

ادامه خواندن یادداشتی بر سخنرانی داریوش شایگان در پیرامون خیام

آیا تناقضی بین جبرگرایی و توصیه به لذت در اشعار خیام وجود ندارد؟

بر لوحْ نشانِ بودنی‌ها بوده‌است، پیوسته قلم ز نیک و بد فرسوده‌است؛ در روز ازل هر آن‌چه بایست بداد، غم خوردن و کوشیدنِ ما بیهوده است زهیر باقری نوع‌پرست خیام…

ادامه خواندن آیا تناقضی بین جبرگرایی و توصیه به لذت در اشعار خیام وجود ندارد؟