دارچینک

دارچینک، دختر خوب و فهمیده‌ای است ولی هر از چند گاهی انگیزه‌ی لازم برای انجام کارهایش را از دست می‌دهد و یا احساس می‌کند که توان انجام کارهایش را ندارد…

ادامه خواندن
بستن منو