طرح جلدهای فرنوش فارمر

طرح جلدهای فرنوش فارمر

فرنوش فارمر، دوست و همکار گرامی، طراحی جلد چهار کتاب از کتابهای سالک ‌نیستی را انجام داده است. برای مشاهده‌ی دیگر آثار هنری او می‌توانید به صفحه‌ی اینستاگرام و سایت شخصی وی مراجعه نمایید.