علم، عقل و دین (مجموعه مقالات)

رابطه‌ی علم و دین، رابطه‌ای بسیار طولانی و پرتلاطم بوده است. فیلسوفان نگاه‌های متفاوتی به این رابطه داشته و راه حل‌های متفاوتی نیز برای ادامه رابطه این دو یا قطع رابطه‌شان ارائه کرده‌اند. رابطه‌ی بین علم و دین، هنوز مسئله‌ای مهم است و آثار و رویدادهای آکادمیک بسیاری به رابطه‌ی بین این دو می‌پردازند. اکثریت جمعیت جهان همچنان دین‌دار هستند و در عین حال تقریباً تمام وجوه زندگی ما وابسته به علم و دستاوردهای آن است. جاری بودن هر دوی این پدیده‌ها در زندگی انسان‌ها نشان‌دهنده‌ی‌ واقعی بودن مسئله‌ی رابطه‌ی بین دین و علم است. برای بررسی این رابطه، وجوه بسیار متفاوتی قابل بررسی است.

در بخش اول، مطالب حول بحث طبیعت‌گرایی و علم‌گرایی می‌چرخند. بخش دو مطالب به رابطه علم و دین می پردازد. در بخش سوم، بخش ضمیمه‌ها، به خلاصه و مرور کتاب‌هایی در رابطه با موضوعات مطرح شده می‌پردازیم. 

دانلود کتاب «علم، عقل و دین»