شماره دهم مجله 42 با موضوع «دین» منتشر شد

در شماره دهم از مجله 42، مطالب متفاوتی در مورد دین نوشته و ترجمه شده است. در بخش سخن سردبیر، زهیر باقری نوع پرست به بررسی سه مفهوم روشنفکری دینی، علم دینی و مردم سالاری دینی که نمایانگر تلاشهایی برای پیوند دین از یک سو و عقل، علم و حکومتداری از سوی دیگر است پرداخته و دو رویکرد انتقادی (فتحعلی آخوندزاده و آرامش دوستدار) به چنین پیوندهایی را مورد ارزیابی قرار داده است. در مطلبی با عنوان «چالشهای حضور دین در سیاست»، به تعارض بنیادین دین و دموکراسی پرداخته شده و ابعاد متفاوت این پیوند مورد بررسی قرار گرفته است. این مطلب توسط رابرت تلیس نگاشته شده و ناهید خاصی آن را به فارسی برگردانده است. استیو کان در مطلبی با عنوان «عبادت خداوند! چرا؟» با اشاره به داستان ابراهیم در کتاب مقدس، ضرورت عبادت را به چالش می کشد و در عوض نوع دیگری از رابطه با خداوند را به عنوان جایگزین معرفی میکند. سارا هامون این مقاله را به زبان فارسی برگردانده است. محمد قادری در مقاله خود با عنوان «مدلسازی عقلانی تصمیمات دینی در اقتصاد دینی» به بررسی ابعاد اقتصادی عضویت در ادیان و مذاهب می پردازد و عقلانیت آنها را از این منظر مورد بررسی قرار میدهد. پل کورتز در مطلب بعدی، دلایل خود برای برتری شک گرایی در قبال باورهای مذهبی را شرح میدهد. کورتز با اشاره به تاریخچه ی مهم شک گرایی در فلسفه، تلاش دارد برتری شک گرایی نسبت به آتئیسم و ایمان را نشان دهد. عسل کشاورز این متن را به فارسی ترجمه کرده است. فلسفه دین هیوم دیگر مقاله ای است که در این شماره آمده است. موضع الهیاتی دیوید هیوم همواره مورد بحث و بررسی بوده است. کتاب «گفتگوها در باب دین طبیعی» مهمترین کتاب یزدان شناسانه دوران نو برشمرده میشود. کاپالدی با بررسی این کتاب و دیگر آثار هیوم تفسیری جنجال برانگیز از آرا یزدان شناسانه هیوم ارائه میکند. امیرحسین زاهدی این مقاله را به زبان فارسی ترجمه کرده است. در بخش بعدی، محمد امین موسوی نژاد مقاله ای ترجمه کرده که به موضع دیوید هیوم در رابطه با معجزات می پردازد. شهناز طریقتی گزارشی از رویکرد ایان باربور به رابطه ی فرگشت و دین تهیه کرده است و الهام سیدعلی به معرفی کتاب «چرا مسیحی نیستم؟» برتراند راسل پرداخته است. در مقاله بعدی موضع ضدواقع گرایانه از باورهای مذهبی مورد بررسی قرار میگیرد. این مقاله توسط تیموتی پیت-پین نوشته شده و ناهید خاصی آن را به فارسی برگردانده است. استفان لو در بررسی مسئله ی شر به طرح ایده ی خداوند شرور پرداخته تا با طرح چالشی برگرفته از مسئله ی شر بتواند دلالتهای این مسئله را برای یزدانشناسی بهتر مشخص کند. سارا هامون این مقاله را به زبان فارسی برگردانده است. در دیگر مقاله، رضا درمنی به بررسی تاثیر عمیق بودا بر نیچه و نقد وی از مذهب پرداخته و در آخر، جیمز لت استدلالهای خود برای آشتی ناپذیری دین و علم را ارائه کرده است. این مقاله توسط ترلان محمدی ترجمه شده است. 

دانلود مجله 42 شماره 10 «دین» (PDF)