خداناباوری و ندانم‌گرایی: مدخل دانشنامه استنفورد

سه مفهوم خداباوری، خداناباوری و ندانم‌گرایی در هم تنیده‌اند و برای فهم دقیق‌تر هر یک از این سه به فهم آن دو مفهوم دیگر نیاز داریم. در این مدخل دانشنامه استفورد، جی. جی. سی. اسمارت به بررسی دو مفهوم ندانم‌گرایی و خداناباوری می‌پردازد و ملاحظاتی را در رابطه با هر دوی آنها مطرح می‌کند. 

می توانید مدخل «خداناباوری و ندانم انگاری» را اینجا (PDF) دانلود کنید