شماره 8 مجله 42 با موضوع «فمینیسم» منتشر شد

 موضوع این شماره‌ی مجله فمینیسم است. فمینیسم ابعاد فلسفی متفاوتی دارد که در این شماره نیز سعی شده به گستره‌ای از این وجوه بپردازیم. دراین شماره مقالاتی پیرامون فلسفه هنر، فلسفه سیاسی، نیچه و زنان، نژادپرستیِ هانا آرنت،  سیمون دوبوار ترجمه شده است.  این شماره مجله را به صورت پی‌دی‌اف در ادامه می‌توانید بخوانید و برای دوستان خود ارسال کنید.

دانلود شماره 8 مجله 42 «فمینیسم»