کتاب « بررسی مسئلۀ شر در آثار ادبی» منتشر شد

در این کتاب، مقالاتی که به بررسی مسئلۀ شر در آثار ادیبانی همچون داستایوفسکی، آلبر کامو، و هرمان ملویل می‌پردازند، به فارسی برگردانده شده‌اند.

برای دانلود فایل پی‌دی‌اف کتاب اینجا را کلیک کنید

مقدمه

زهیر باقری نوع‌پرست

 

مسئلۀ شر در ادبیات

شالوم جیکان / مهرداد بیدگلی

 

ادبیات شبانی / روستایی و طاعوناثبات مسئلۀ بنیادین شر در رمان سگهای سیاه ایان مکیوئن

جودیت سیبویر / احمد حسینی

 

مسئلۀ شر در بهشت گمشده

آلن اچگیلبرت / محمدهادی فروزش نیا

 

مناقشۀ ایوان کارامازوف

ریچارد هریس / لیلا بختیاری

 

هرمان ملویل و مسئلۀ شر

ویلیام اسدیکس / معصومه رضایی

 

ایوب و مسئلۀ شر

کنت سیسکین / احمد فکری هل آباد

 

رنج و مسئلۀ شر در رمانهای شوساکو اِندو

مینِکو هوندا / محمد یوسفلویی

 

کامو و مسئلۀ شر

 بن میوسکوویچ / شیدا راسخ