پیرامون «دوستی»

این مجموعه شامل 50 متن کوتاه پیرامون «دوستی» است. بخشی از آنچه که در ادامه می‌آید توان حضور در کتابی پیرامون دوستی را خواهد داشت. هدف از انتشار این مجموعه، بهره بردن از نقد، نظر و پیشنهاد خوانندگان احتمالی آن است تا بتوانم با دستی پر برای نگاشتن کتابی با موضوع دوستی اقدام کنم. مطالب این مجموعه به صورت جداگانه از ژوئیه تا دسامبر 2018 نگاشته شده‌اند (تعدادی از آنها حذف شده‌ و در این فایل نیامده‌اند). بخشی از آنچه در این مجموعه می‌آید ایده‌ها و مفاهیمی پیرامون دوستی است، بخش دیگر شامل «تصویرهای» مرتبط به دوستی است که در قالب روایت بیان شده است. در نهایت خود این موضوع که دوستی را باید تعریف کرد یا باید با تصویر آن را نشان داد، در کتاب «دوستی» به یکی از بحث‌های اصلی تبدیل خواهد شد. در ادامه به صورت مستقیم انواع دوستی را دسته‌بندی نکرده‌ام. از این رو، در این 50 شماره انواعی از دوستی مورد بحث قرار می‌گیرد ولی اشاره‌ای به این انواع نمی‌شود. دسته‌بندی کردن انواع دوستی نیز نکته‌ی دیگری است که در کتاب «دوستی» می‌بایست بدان پرداخت. پر واضح است که برخی از آنچه در این 50 شماره آمده، «پرت و پلا»هایی است که در نهایت حذف خواهد شد و در کتاب «دوستی» جایی نخواهد داشت. دیگر نکته اینکه در این 50 شماره به بحث‌هایی که پیش تر، پیرامون دوستی مطرح شده اشاره‌ی چندانی نشده است و این نکته نیز در کتاب «دوستی» مدنظر خواهد بود. در نتیجه از خوانندگانی که مایل‌اند نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کنند، درخواست می‌کنم با توجه به نکاتی که بیان شد، چنین کنند. در صورتی که مایلید کتابی کارشده و سر و ته دار، پیرامون «دوستی» مطالعه کنید، از مطالعه این مجموعه صرف نظر کنید. در پایان باید از فاطمه نیازی برای طراحی روی جلد تشکر کنم.

دانلود پی دی اف مجموعه «دوستی»