آیا خداوند عادل است؟
مناظره در برنامه تابو، رادیو فردا

آیا خدا آن طور که ادیانی چون اسلام می‌گویند عادل است؟ چه راه‌هایی برای درک عدالت خداوند در جهانی سراسر ظلم و خشونت و تبعیض و نابرابری، وجود دارد؟ با چه ادله‌ای می‌توان به عادل بودن خداوند رأی داد؟ سروش دباغ و زُهیر باقری نوع‌پرست، هر دو پژوهشگر فلسفه، در تابوی این هفته بر سر این موضوع بحث می‌کنند.

برای شنیدن این بحث کلیک کنید.