انگار که نیستی

در این نوشته، بررسی‌هایی پیرامون مصرع «انگار که نیستی چو هستی خوش باش» از خیام صورت گرفته است. 

 

دانلود نوشته «انگار که نیستی» (PDF)

این پست دارای یک نظر است

پاسخ دادن به کیا سراتو 1600 مونتاژ لغو پاسخ