میراث اخلاقی مارکسیسم

نوشته ریموند گویس

برگردان زهیر باقری نوع‌پرست

حال که مارکسیسم مرده است، می‌توان پرسید میراث آن چیست؟ یکی از میراث‌های قابل بررسی مارکسیسم، میراث اخلاقی آن است. طرح ایده‌ی «میراث اخلاقی مارکسیسم» بسیاری را به یاد جنایات استالین، مائو، پل پوت و دیگر جانیانِ مارکسیست خواهد انداخت. ریموند گویس ولی در این نوشته بدین ابعاد نمی‌پردازد، ابعادی که به شکلی جامع توسط دیگران طرح و بررسی شده به شکلی که آگاهی همگانی خوبی هم پیرامون آن شکل گرفته است. در عوض او به جنبه‌های «مثبت» میراث اخلاقی مارکسیسم می‌پردازد. این جنبه‌ها از منظر فلسفه اخلاق و امر هنجاری که در بررسی‌های تاریخی نیز معمولا نادیده گرفته می‌شوند، حائز اهمیت‌اند.

دانلود مقاله «میراث اخلاقی مارکسیسم» (PDF)