طرح مسئله‌ی زشتی: اگر خداوند زیبایی مطلق است، چرا زشتی وجود دارد؟

طرح مسئله‌ی زشتی زهیر باقری نوع‌پرست اگر خداوندی آفریننده‌ی این هستی باشد، باید ویژگی‌های او در این هستی متبلور باشد. از این رو، اگر کسی به وجود آفریننده‌ای باور داشته…

ادامه خواندن طرح مسئله‌ی زشتی: اگر خداوند زیبایی مطلق است، چرا زشتی وجود دارد؟

گر بر فَلَکم دست بُدی چون یزدان

 زهیر باقری نوع‌پرست گر بر فَلَکَم دست بُدی چون یزدان،برداشتمی من این فلک را ز میان؛از نو فلک دگر چُنان ساختمی،کازاده به کامِ دل رسیدی آسانتصور عمده‌ی ما انسانها از خداوند،…

ادامه خواندن گر بر فَلَکم دست بُدی چون یزدان

کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود؟

زهیر باقری نوع‌پرستاز آمدنم نبود گردون را سود،وز رفتن من جاه و جلالش نفزود؛وز هیچ‌کسی نیز دو گوشم نشنود،کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بودیکی از پرسش‌هایی که دیر…

ادامه خواندن کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود؟

گر آمدنم به من بُدی، نامدمی

زهیر باقری نوع‌پرست گر آمدنم به من بُدی، نامَدَمی ور نیز شدن به من بدی، کی شدمی؟ بِهْ زان نَبُدی که اندرین دیْرِ خراب نه آمدمی، نه شدمی، نه بُدَمی…

ادامه خواندن گر آمدنم به من بُدی، نامدمی

انگار که نیستی

در این نوشته، بررسی‌هایی پیرامون مصرع «انگار که نیستی چو هستی خوش باش» از خیام صورت گرفته است.  دانلود نوشته «انگار که نیستی» (PDF)

ادامه خواندن انگار که نیستی

آتئیستی که می‌گوید خدا رحمتش کند

آیا به رغم باور نداشتن به خداوند می‌توان از اصطلاح «خدا رحمتشان کند» استفاده نمود؟ یا «انشالا»؟ یا ...  دانلود «آتئیستی که میگوید خدا رحتمش کند» (PDF)

ادامه خواندن آتئیستی که می‌گوید خدا رحمتش کند

مسئله شر و نابغه‌ی شرور

فرض کنیم ما در فرهنگی می‌زیستیم یا باورهای دینی‌ای داشتیم که در آن به جای باور به خداوندی با ویژگی خیرمطلق، باور به خداوندی با ویژگی شر مطلق ترویج می‌شد.…

ادامه خواندن مسئله شر و نابغه‌ی شرور

مسئله شر و اخلاق خداوند

در این متن ملاحظاتی پیرامون ابعاد اخلاقی توجیه مسئله شر مطرح می‌شوند و در ادامه دلالت‌های وجود شر در فهم ما از اخلاق خداوند بررسی می‌شوند. دانلود «مسئله شر و…

ادامه خواندن مسئله شر و اخلاق خداوند

مسئله شر، تعریف و ویژگی های خداوند

در مواجهه با مسئله‌ی شر، برخی بازبینی در تعریف خداوند و ویژگی‌های او را به عنوان راه حل پیشنهاد می‌کنند. در این متن به بررسی‌هایی پیرامون تعریف و ویژگی‌های خداوند…

ادامه خواندن مسئله شر، تعریف و ویژگی های خداوند

مسئله‌ی دوزخ

در مواجهه با مسئله‌ی شر، بسیاری حل آن را به بررسی ساز و کار بهشت و دوزخ در جهانی دیگر وابسته می‌دانند. ولی دوزخ خود از جمله مصادیق شر محسوب…

ادامه خواندن مسئله‌ی دوزخ