لذت، دریافتن دم و قانون هستی در جهان‌بینی خیام

زهیر باقری نوع‌پرست در رباعیات خیام، تغییر و تحولاتی را که در جهان رخ می‌دهد می‌توان در قالب تکرار یک رویداد تبیین کرد: ذرات و اتمها از حالتی و شکلی…

ادامه خواندن لذت، دریافتن دم و قانون هستی در جهان‌بینی خیام

یادداشتی بر سخنرانی داریوش شایگان در پیرامون خیام

 زهیر باقری نوع‌پرستداریوش شایگان در سخنرانی خود تحت عنوان «تأملی چند درباره‌ی نیچه، خیام و بازگشت ازلی»* به صورت مختصر به شباهت و تفاوت‌های ایده‌ی بازگشت ازلی نزد خیام و…

ادامه خواندن یادداشتی بر سخنرانی داریوش شایگان در پیرامون خیام

معرفی کتابِ «دمی با خیام» نوشته‌ی علی دشتی

زهیر باقری نوع‌پرستعلی دشتی، خیام را «شاعر» برنمی‌شمارد، بلکه از نظر او، خیام فیلسوفی بوده که از شعر برای بیان موضع خود بهره برده است: «خیام مبهوت و حیران بعرصه…

ادامه خواندن معرفی کتابِ «دمی با خیام» نوشته‌ی علی دشتی

آیا تناقضی بین جبرگرایی و توصیه به لذت در اشعار خیام وجود ندارد؟

بر لوحْ نشانِ بودنی‌ها بوده‌است، پیوسته قلم ز نیک و بد فرسوده‌است؛ در روز ازل هر آن‌چه بایست بداد، غم خوردن و کوشیدنِ ما بیهوده است زهیر باقری نوع‌پرست خیام…

ادامه خواندن آیا تناقضی بین جبرگرایی و توصیه به لذت در اشعار خیام وجود ندارد؟

طرح مسئله‌ی زشتی: اگر خداوند زیبایی مطلق است، چرا زشتی وجود دارد؟

طرح مسئله‌ی زشتی زهیر باقری نوع‌پرست اگر خداوندی آفریننده‌ی این هستی باشد، باید ویژگی‌های او در این هستی متبلور باشد. از این رو، اگر کسی به وجود آفریننده‌ای باور داشته…

ادامه خواندن طرح مسئله‌ی زشتی: اگر خداوند زیبایی مطلق است، چرا زشتی وجود دارد؟

گر بر فَلَکم دست بُدی چون یزدان

 زهیر باقری نوع‌پرست گر بر فَلَکَم دست بُدی چون یزدان،برداشتمی من این فلک را ز میان؛از نو فلک دگر چُنان ساختمی،کازاده به کامِ دل رسیدی آسانتصور عمده‌ی ما انسانها از خداوند،…

ادامه خواندن گر بر فَلَکم دست بُدی چون یزدان

کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود؟

زهیر باقری نوع‌پرستاز آمدنم نبود گردون را سود،وز رفتن من جاه و جلالش نفزود؛وز هیچ‌کسی نیز دو گوشم نشنود،کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بودیکی از پرسش‌هایی که دیر…

ادامه خواندن کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود؟

گر آمدنم به من بُدی، نامدمی

زهیر باقری نوع‌پرست گر آمدنم به من بُدی، نامَدَمی ور نیز شدن به من بدی، کی شدمی؟ بِهْ زان نَبُدی که اندرین دیْرِ خراب نه آمدمی، نه شدمی، نه بُدَمی…

ادامه خواندن گر آمدنم به من بُدی، نامدمی

انگار که نیستی

در این نوشته، بررسی‌هایی پیرامون مصرع «انگار که نیستی چو هستی خوش باش» از خیام صورت گرفته است.  دانلود نوشته «انگار که نیستی» (PDF)

ادامه خواندن انگار که نیستی

آتئیستی که می‌گوید خدا رحمتش کند

آیا به رغم باور نداشتن به خداوند می‌توان از اصطلاح «خدا رحمتشان کند» استفاده نمود؟ یا «انشالا»؟ یا ...  دانلود «آتئیستی که میگوید خدا رحتمش کند» (PDF)

ادامه خواندن آتئیستی که می‌گوید خدا رحمتش کند