مسئله‌ی شر و جایگاه انسان و خداوند

 درحالی که معیار «دانش و دانایی» در معرفت‌شناسی از یونان باستان تا امروز مورد بررسی بوده و نسخه‌های متفاوتی برای آنچه «دانش» محسوب می‌شود ارائه شده است، تقریباً همه آن‌ها…

ادامه خواندن مسئله‌ی شر و جایگاه انسان و خداوند

خیام و لذتجویی

زهیر باقری نوع‌پرستدر شعر و ادب پارسی، دو مقوله‌ی «می» و «شاهد» بسیارتکرار شونده‌اند و از نظر علمای شعر و ادبِ مزین به اخلاق و کراماتِ عدیده، نباید این تعابیر…

ادامه خواندن خیام و لذتجویی

خیام آتئیست بود یا ندانم‌گرا؟

دانلود PDF «خیام آتئیست بود یا ندانم گرا؟» زهیر باقری نوع‌پرستبه نظر می‌رسد خیام در برخی از رباعی‌های خود وجود خداوند را زیر سؤال می‌برد و درعین‌حال در برابر پرسش‌‌هایی…

ادامه خواندن خیام آتئیست بود یا ندانم‌گرا؟

آیا باور به وجودِ خداوند عقلانی است؟

 اگر بخواهیم به چنین پرسشی پاسخ دهیم، نخست باید مشخص کنیم بر چه اساسی می‌توان عقلانی بودن باور به خداوند را ارزیابی کرد. در بحث‌های موجود در رابطه با خداوند،…

ادامه خواندن آیا باور به وجودِ خداوند عقلانی است؟

وجود و عدم‌وجود خداوند و مرز یزدان‌شناسی سلبی

دیونوسیوس آریوپاگوسی مجعول، دو طریق یزدان‌شناسی را از یکدیگر تفکیک کرده است. روش نخست ایجابی است و با برشمردن آنچه که می‌توان در توصیف خداوند بیان کرد و فهمید، حاصل…

ادامه خواندن وجود و عدم‌وجود خداوند و مرز یزدان‌شناسی سلبی

آیا خداوند وجود دارد؟

بسیاری در مواجهه با پرسش فوق پاسخی آماده دارند. ولی آیا معنای این پرسش مشخص است؟ در وهله‌ی اول باید به بررسی این پرسش پرداخت و ارائه‌ی هر گونه پاسخی…

ادامه خواندن آیا خداوند وجود دارد؟

لذت، دریافتن دم و قانون هستی در جهان‌بینی خیام

زهیر باقری نوع‌پرست در رباعیات خیام، تغییر و تحولاتی را که در جهان رخ می‌دهد می‌توان در قالب تکرار یک رویداد تبیین کرد: ذرات و اتمها از حالتی و شکلی…

ادامه خواندن لذت، دریافتن دم و قانون هستی در جهان‌بینی خیام

یادداشتی بر سخنرانی داریوش شایگان در پیرامون خیام

 زهیر باقری نوع‌پرستداریوش شایگان در سخنرانی خود تحت عنوان «تأملی چند درباره‌ی نیچه، خیام و بازگشت ازلی»* به صورت مختصر به شباهت و تفاوت‌های ایده‌ی بازگشت ازلی نزد خیام و…

ادامه خواندن یادداشتی بر سخنرانی داریوش شایگان در پیرامون خیام

معرفی کتابِ «دمی با خیام» نوشته‌ی علی دشتی

زهیر باقری نوع‌پرستعلی دشتی، خیام را «شاعر» برنمی‌شمارد، بلکه از نظر او، خیام فیلسوفی بوده که از شعر برای بیان موضع خود بهره برده است: «خیام مبهوت و حیران بعرصه…

ادامه خواندن معرفی کتابِ «دمی با خیام» نوشته‌ی علی دشتی

آیا تناقضی بین جبرگرایی و توصیه به لذت در اشعار خیام وجود ندارد؟

بر لوحْ نشانِ بودنی‌ها بوده‌است، پیوسته قلم ز نیک و بد فرسوده‌است؛ در روز ازل هر آن‌چه بایست بداد، غم خوردن و کوشیدنِ ما بیهوده است زهیر باقری نوع‌پرست خیام…

ادامه خواندن آیا تناقضی بین جبرگرایی و توصیه به لذت در اشعار خیام وجود ندارد؟